Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0013-C0001
Номер на проект: ДОПТ-3/05.02.2014 г.; ДОПТ-3/30.04.2018 г.
Наименование: „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по Автомагистралите и I-Ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТEN-Т”
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2013
Начална дата: 05.02.2014
Дата на приключване: 30.04.2018
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Разработване на система за анализ на трафика по втомагистрали и I-ви клас пътища, част от TEN-T мрежата.
Дейности: Публичност и информация
Управление на проекта
Проектиране ,монтаж и инсталиране на отделните компоненти на системата за автоматизирано събиране и анализ на данни за трафика по автомагистрали и I – ви клас пътища.
Одит на извършените разходи по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Захаринова и партньори" ООД
Контракс-инфра
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 911 748 BGN
Общ бюджет: 4 639 976 BGN
БФП: 4 639 976 BGN
Общо изплатени средства: 2 279 328 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 639 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 279 328 BGN
2 279 328 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 711 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 823 463 BGN
1 823 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 927 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 455 866 BGN
455 866 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Доставени и инсталирани централен сървър и специализирана периферия
Индикатор 2 (Д) 2. Доставен и инсталиран софтуер за комуникация с преброителните пунктове, структуриране, съхранение и извличане на информация и настройка на броячите
Индикатор 3 (Д) 3. Доставени преносими компютри за контрол и настройка на броячите – класификатори на място
Индикатор 4 (Д) 4. Изградени 100 броя преброителни пунктове с прилежащото им оборудване: Броячи класификатори; Система за измерване на средна скорост; Камери/сензори; Системи за разпознаване на регистрационни номера; Портални рамки
Индикатор 5 (Д) 5. Доставен и инсталиран прилежащ към системата софтуер
Индикатор 6 (Д) 6. Доставени и инсталирани метеорологични станции
Индикатор 7 (Д) 7. Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 8 (Д) 8. Публикации в печатни медии
Индикатор 9 (Д) 9. Монтирана информационна табела
Индикатор 10 (Д) 10. Изработени и доставени ролбанери
Индикатор 11 (Д) 11. Публикации в интернет
Индикатор 12 (Д) 12. Подготвени, отпечатани и разпространени рекламни брошури
Индикатор 13 (Д) 13. Сформиран ЕУП
Индикатор 14 (Д) 14. Изготвен одиторски доклад
Индикатор 15 (Д) Изработване и внедряване на Информационна система с уеб портал и мобилно приложение за събиране управление и анализиране на данните и статуса на всички пътни обекти и съоръжения по ТЕН-Т мрежата на територията на България


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз