Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подпомагане развитието на конкурентоспособността на клъстер инвеститори в зарядна инфраструктура и електрически превозни средства"
Бенефициент: Клъстер инвеститори в зарядна инфраструктура и електрически превозни средства
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Подпомагане развитието на конкурентоспособността на клъстер инвеститори в зарядна инфраструктура и електрически превозни средства"
Дейности: Дейност 3 Посещения на сходни организации за обмяна на опит и добри практики с цел повишаване капацитета на управителното и административното тяло на клъстера
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 9 Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина и разработване на маркетингова стратегия
Дейност 11 Провеждане на мероприятия по популяризиране на КЕЗИЕПС
Дейност 6 Организиране и провеждане на събития в страната за представяне на клъстера, за привличане на нови негови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
Разходи за възнаграждения
Дейност 1 Изграждане на административно тяло на клъстера
Дейност 7 Разработване на интернет страница за нуждите на КЕЗИЕПС
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Отчетност на проекта
Дейност 2 Провеждане на обучения за повишаване капацитета на управителното и административното тяло на клъстера
Дейност 10 Разработване на обща стратегия на клъстера
Дейност 8 Разработване на инвестиционна стратегия на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 366 659 BGN
Общ бюджет: 360 251 BGN
БФП: 276 961 BGN
Общо изплатени средства: 164 116 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 276 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 164 116 BGN
164 116 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 139 498 BGN
139 498 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 24 617 BGN
24 617 BGN
Финансиране от бенефициента 103 928 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 (Д) Подкрепени/създадени клъстери
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции (лева).
Индикатор 6 (Д) Създадено административно тяло на клъстера
Индикатор 7 (Д) Проведени обучения за повишаване капацитета на административното тяло на клъстера
Индикатор 8 (Д) Брой посещения на сродни организации за обмяна на опит
Индикатор 9 (Д) Брой споразумения за сътрудничество и обмяна на опит с организации от други страни
Индикатор 10 (Д) Брой проведени мероприятия за привличане на нови членове
Индикатор 11 (Д) Брой привлечени нови членове
Индикатор 12 (Д) Разработена маркетингова стратегия на клъстера
Индикатор 13 (Д) Разработена инвестиционна стратегия на клъстера
Индикатор 14 (Д) Разработена обща стратегия на клъстера
Индикатор 15 (Д) Разработена интернет страница на клъстера
Индикатор 16 (Д) Проведени мероприятия и дейности за популяризиране на общия бранд


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз