Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане и развитие на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив"
Бенефициент: СНЦ "ИКТ Клъстер Пловдив"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Изграждане и развитие на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив"
Дейности: Изпълнение на Дейност 2 от Компонент 2 „Създаване/актуализиране и разширяване на интернет сайта на клъстера”.
Подготовка на Дейност 1 от Компонент 3 „Оборудване на тренировъчен център”.
Подготовка на Дейност 4 от Компонент 2 „Популяризиране на клъстера”.
Изпълнение на Дейност 1 от Компонент 2 „Разработване на стратегия за развитие на клъстера”.
Изпълнение на Дейност 2 от Компонент 1 „Повишаване на капацитета на административното тяло на клъстера”
Изпълнение на Дейност 3 от Компонент 1 "Визуализация на проекта”.
Изпълнение на Дейност 1 от Компонент 1 „Създаване и ресурсно обезпечаване на административно тяло на клъстера”.
Подготовка на Дейност 1 от Компонент 1 „Създаване и ресурсно обезпечаване на административно тяло на клъстера
Изпълнение на Дейност 3 от Компонент 2 „Създаване на информационна мрежа на клъстерa”.
Подготовка на Дейност 3 от Компонент 2 „Създаване на информационна мрежа на клъстерa”.
Подготовка на Дейност 2 от Компонент 3 „Проектиране, разработване и изграждане на локална компютърна мрежа за тренировъчен център”.
Изпълнение на Дейност 1 от Компонент 3 „Оборудване на тренировъчен център
Подготовка на Дейност 2 от Компонент 2 „Създаване/актуализиране и разширяване на интернет сайта на клъстера”.
Изпълнение на Дейност 2 от Компонент 3 „Проектиране, разработване и изграждане на локална компютърна мрежа за тренировъчен център”.
Подготовка на Дейност 2 от Компонент 1 „Повишаване на капацитета на административното тяло на клъстера”.
Изпълнение на Дейност 4 от Компонент 2 „Популяризиране на клъстера”.
Подготовка на Дейност 1 от Компонент 2 „Разработване на стратегия за развитие на клъстера”.
Изпълнение на Дейност 4 по Компонент 1 „Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение”
Разходи за възнаграждения
Подготовка на Дейност 3 от Компонент 1 „Визуализация на проекта”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 106 BGN
Общ бюджет: 181 785 BGN
БФП: 141 568 BGN
Общо изплатени средства: 84 693 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 84 693 BGN
84 693 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 71 989 BGN
71 989 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 12 704 BGN
12 704 BGN
Финансиране от бенефициента 99 580 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 (Д) Подкрепени/създадени клъстери
Индикатор 5 (Д) Привлечени нови членове на клъстерната мрежа
Индикатор 6 (Д) Подкрепено и добре функциониращо клъстерно административно тяло.
Индикатор 7 (Д) Изградена достъпна електронна среда и информационна мрежа на клъстера.
Индикатор 8 (Д) Създаден и оборудван тренировъчен център.
Индикатор 9 (Д) Създадени инвестиции в подкрепения клъстер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз