Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0109-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: КЛЪСТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ В ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, УЗАКОНЯВАНЕТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОВК, ВИК, ЕЛ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ”
Бенефициент: Клъстер за подпомагане на дейността на малките и средни фирми в проектирането, СМП, узаконяването и експлоатация на ОВК, ВИК, ел. и газови инсталации
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: КЛЪСТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ В ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО, УЗАКОНЯВАНЕТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОВК, ВИК, ЕЛ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. „Изграждане на Административно тяло на Клъстера“
Дейност 2 „Посещение на техническо изложение на Пловдивския международен панаир 2013 – есен“
Дейност 3 „Участие на Международен Панаир Пловдив – пролет 2014“
Дейност 4 „Участие на техническо изложение на Пловдивския международен панаир 2014 – есен“
Дейност 5 „Организиране и провеждане на събитие за представяне и популяризиране на клъстера в България.“
Дейност 6 „Организиране и провеждане на семинар за представяне на дейностите и продуктите предлагани от Клъстера, с цел привличане на нови членове.“
Дейност 7 Организиране на кръгла маса на тема „Ползите от използването Био и Еко горива, тяхната икономичност и влиянието им върху общите разходи на потребителите”.
Дейност 8 „Създаване на Уеб Сайт“
Дейност 9 „Изготвяне на Маркетинг и Инвестиционна Стратегия“
Дейност 10 „Извършване на меркетингово проучване и анализ на потребителското търсене на ОВ, ВИК, ЕЛ. и Газови инсталации в България”
Дейност 11 „Проучване на съществуващите конкуренти на пазара на ОВ, ВиК, Ел. и Газови инсталации в България”
Дейност 12 „Изработка на материали във връзка с популяризиране името и дейността на Клъстера (лого, слоган, визитки, бланки, брошури) „
Дейност 13. „Визуализация”
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 290 529 BGN
Общ бюджет: 328 049 BGN
БФП: 258 458 BGN
Общо изплатени средства: 258 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 258 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 258 458 BGN
258 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 219 689 BGN
219 689 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 38 769 BGN
38 769 BGN
Финансиране от бенефициента 78 171 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 6 (Д) Създаден уеб сайт
Индикатор 7 (Д) Маркенинг и Инвестиционна стратегия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз