Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0288-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "Техно прес" ЕООД"
Бенефициент: "ТЕХНО ПРЕС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на "Техно прес" ЕООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Полагане на Топлоизолация на външни стени на сградата включително СМР
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Слънчева инсталация за подготовка на битова гореща вода (БГВ).
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация и публичност на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Администриране и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕНЕРКОН"
"Лаура - Огнян Чингов" ЕТ
"ФТС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 470 BGN
Общ бюджет: 59 276 BGN
БФП: 25 470 BGN
Общо изплатени средства: 25 470 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 470 BGN
2015 0 BGN
25 470 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 649 BGN
2015 0 BGN
21 649 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 820 BGN
2015 0 BGN
3 820 BGN
Финансиране от бенефициента 33 807 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 7 (Д) Поставена топлоизолация на външните стени, включително: - топлинна изолация на стени с EPS-графитови плочи 8 см и мин. Мазилка; - топлинна изолация на стрехи с EPS 4 см и мин.мазилка; - цокъл с XPS 5 см с мултистон; - Обърната изолация около дограмата
Индикатор 8 (Д) Доставени и въведени в експлоатация слънчева инсталация за подготовка на гореща битова вода
Индикатор 9 (Д) Проведена вътрешно-фирмена среща със служителите за популяризиране на финансова подкрепа на ЕС и Република България
Индикатор 10 (Д) Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 11 (Д) Поставено информационно табло по време на изпълнението на проекта
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз