Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0281-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции и мерки за повишаване на енергийната ефективност на Сърните АД
Бенефициент: "СЪРНИТЕ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Инвестиции и мерки за повишаване на енергийната ефективност на Сърните АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Извършване на строително-монтажни работи за намаляване енергоемкостта на сградния фонд на хотел „Синева Парк“ и прилежащото районно осветление
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на централизирани термопомпени инсталации за отопление и охлаждане в сградния фонд на хотел „Синева Парк“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на кухненско и ресторантско оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Заключителни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 432 672 BGN
Общ бюджет: 865 344 BGN
БФП: 432 672 BGN
Общо изплатени средства: 432 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 432 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 432 672 BGN
2015 0 BGN
432 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 367 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 367 771 BGN
2015 0 BGN
367 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 901 BGN
2015 0 BGN
64 901 BGN
Финансиране от бенефициента 432 672 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Топлинно изолирани външни стени
Индикатор 7 (Д) Подменена дограма
Индикатор 8 (Д) Топлинно изолиран покрив
Индикатор 9 (Д) Топлинно изолиран под над външен въздух
Индикатор 10 (Д) Подменени осветителни тела
Индикатор 11 (Д) Доставени, монтирани и пуснати в експлоатация централизирани системи за отопление и охлаждане с термопомпи (VRF системи)
Индикатор 12 (Д) Доставено, монтирано и пуснато в експлоатация кухненско и ресторантско оборудване
Индикатор 13 (Д) Извършена визуализация на проектните дейности
Индикатор 14 (Д) Изготвен технически и финансов финален отчет
Индикатор 15 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз