Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0270-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестици за подобряване на енергийната ефективност във ФЕНИКС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
Бенефициент: "ФЕНИКС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Инвестици за подобряване на енергийната ефективност във ФЕНИКС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип, управление, контрол, мониторинг и отчитане на проектните дейности”
Дейност 2 „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система от слънчеви колектори за подгряване на топла вода за битови нужди от възобновяем енергиен източник - слънчева енергия (компонент 1)“
Дейност 3 „Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за увеличаване на капацитета на функциониране на перално стопанство за нуждите на хотелския комплекс (компонент 2)“
Дейност 4 „Дейности по обезпечаване на изискванията за публичност и визуализацията на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Нова Ко" ЕООД
Денекс сервиз ЕООД
"КОВЕКС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 272 637 BGN
Общ бюджет: 539 591 BGN
БФП: 269 795 BGN
Общо изплатени средства: 269 795 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 269 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 269 795 BGN
2015 0 BGN
269 795 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 229 326 BGN
2015 0 BGN
229 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 469 BGN
2015 0 BGN
40 469 BGN
Финансиране от бенефициента 272 637 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция
Индикатор 6 (Д) Брой създадени работни места
Индикатор 7 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 8 (Д) Използвани общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 9 (Д) Енергийно ефективни решения, въведени в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз