Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0461-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Мултимедийни приложения за визуализиране на информация“
Бенефициент: "ЛИРЕКС ХАЙ ТЕХ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 11.02.2014
Дата на приключване: 11.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: „Мултимедийни приложения за визуализиране на информация“
Дейности: Изпълнение на Дейност 1: Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт и на специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряването на иновативния продукт:
Изпълнение на Дейност 2: Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновацията, която е обект на внедряване по процедурата:
Изпълнение на Дейност 3: Управление на проекта. Основните методи за управление на проекта са мониторинг и отчитане.
Изпълнение на Дейност 4: Визуализация на проекта.
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФИРСТ" ООД
СНЦ "ЕВРОИНТЕГРА"
Бул Компютри ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 295 590 BGN
Общ бюджет: 486 400 BGN
БФП: 294 840 BGN
Общо изплатени средства: 294 840 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 294 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 294 840 BGN
294 840 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 250 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 250 614 BGN
250 614 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 44 226 BGN
44 226 BGN
Финансиране от бенефициента 192 060 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Увеличение на броя на притежаваните сървърни платформи
Индикатор 7 (Д) Увеличаване броя на притежаваното оборудване за визуализация на информация (дисплеи, телевизори и таблети)
Индикатор 8 (Д) Придобити спомагателни софтуерни продукти (операционни системи и бази данни)
Индикатор 9 (Д) Придобити права по интелектуална собственост върху софтуерни продукти
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз