Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0029-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-16001
Наименование: Европейски умения за успех
Бенефициент: "Чечосан" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 09.01.2009
Дата на приключване: 01.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
Описание
Описание на проекта: "Обучение –професионална квалификация на 66 лица в три курса: -За придобиване на част от професия „Икономист” – 13 мениджъри -За придобиване на част от професия „Продавач - консултант” – 43 лица, търговска група Ще се проведе избор на обучаваща организация. -За придобиване на част от професия „Охранител” – 10 лица. Имат партньор, който ще проведе обучението за охранители, за обученията "
Дейности: Подготовка на дейност 1 Създаване на екип по проекта и организация на работата Сформиране на екип, работа на основния екип с представители на партньора, планиране на редовни месечни срещи, осигуряване на постоянен контрол и координация
Изпълнение на дейност 1 Създаване на екип по проекта и организация на работата сформиране на екип, с който ще работи представител на партньора, ще се провеждата редовни месечни срещи, постоянен контрол и координация
Подготовка на дейност 2: Провеждане на търг и избор на подизпълнител за обучения и доставка на учебни материали и пособия
Изпълнение на дейност 2: Провеждане на търг и избор на подизпълнител за обучения и доставка на учебни материали и пособия провеждане на търг за подизпълнител за обучение на менаджери и търговска група по ПМС 55
Подготовка на дейност 3 Обучение на мениджъри за придобиване на част от професия „Икономист”, специалност „Търговия”
Изпълнение на дейност 3 Обучение на мениджъри за придобиване на част от професия „Икономист”, специалност „Търговия” Обучение на 13 менаджера за придобиване на част от професия Икономист - 120 часа
Подготовка на дейност 4 Обучение търговската група за придобиване на част от професия „Продавач - консултант”, специалност „Продавач - консултант”
Изпълнение на дейност 4 Обучение търговската група за придобиване на част от професия „Продавач - консултант”, специалност „Продавач - консултант” Обучение на 43 лица в две групи по професия Продавач- консултант - 150часа
Подготовка на дейност 5 Обучение на охранители за придобиване на част от професия „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти ”
Изпълнение на дейност 5 Обучение на охранители за придобиване на част от професия „Охранител”, специалност „Физическа охрана на обекти ” 10 лица ще бъдат обучение за 200 часа за част от професията Невъоръжена охрана
Подготовка на дейност 6 Визуализация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 6 Визуализация и управление на проекта двете дейности ще се извършват паралелно от началото до последния месец на проекта
Подготовка на дейност 7 Предаване на добрите практики от обучените по проекта
Изпълнение на дейност 7 Предаване на добрите практики от обучените по проекта предаване на добрите практики от обучените на 2 представители от 6 микрофирми
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 455 BGN
Общ бюджет: 70 733 BGN
БФП: 56 586 BGN
Общо изплатени средства: 55 932 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 890 BGN
2010 44 042 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 932 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 107 BGN
2010 37 436 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 542 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 784 BGN
2010 6 606 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 390 BGN
Финансиране от бенефициента 14 864 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз