Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0159-C0001
Номер на проект: ESF-2102-08-01001
Наименование: Придобиване на алтернативни професионални квалификации на служителите на фирма - "Белви" ООД
Бенефициент: "Белви" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 19.01.2009
Дата на приключване: 19.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Да се повиши професиналната квалификация на работниците и служителите, както и да се обучат в нови умения, което да доведе до повишаване на тяхната производителност
Дейности: Дейност 1: Създаване на екип за управление на проекта. Сформиране на екипа по управление на проекта, план за действие
Дейност 2: Разработване система за контрол. Системата за контрол ще бъде разработена от екипа по управление на проекта и мениджмънта с активното участие на служителите от фирмата
Дейност 3: Избор на обучаваща институция – тръжна процедура. Избор на обучаваща институция - критериите за избор на обучаващата институция ще са високата квалификация и богатият и опит.
Дейност 4: Покупка на материали и консумативи. Закупуване на материали и консумативи за обучението.
Дейност 5: Провеждане на теоретическо обучение по 4-те курса на обучение: електромонтьор, заварчик, оператор/машинист на подемно–транспортна техника, оператор на компютър. Теоретическо обучение по 4-те курса на обучение: електромонтьор, заварчик, оператор/машинист на подемно–транспортна техника, оператор на компютър.
Дейност 6:Провеждане на практическо обучение по 4-те курса на обучение: електромонтьор, заварчик, оператор/машинист на подемно–транспортна техника, оператор на компютър. Практическо обучение по 4-те курса на обучение: електромонтьор, заварчик, оператор/машинист на подемно–транспортна техника, оператор на компютър.
Дейност 7: Изпит за придобиване на професионална квалификация и издаване на документ за завършено професионално обучение. Проведени изпити по 8-те курса на обучение: електромонтьор, заварчик, оператор на подемно–транспортна техника, оператор на компютър. Като целта им е да обучаемите да получат удостоверения за преминатите обучение и придобитите специалности.
Дейност 8: Публична кампания относно резултатите от проекта в началото на стартирането на проекта Предвиждат се целите и резултатите от проекта да бъдат представени и публикувани в 2 местни вестника, 2 местни телевизии и две информационни излъчвания по местното радиото. Като дейностите за постигане на публичност ще бъдат осъществени в първея и последния месец от проекта.
Дейност 8 Публична канпания относно резултатите от проекта Предвиждат се целите и резултатите от проекта да бъдат представени и публикувани в 2 местни вестника, 2 местни телевизии и две информационни излъчвания по местното радиото. Като дейностите за постигане на публичност ще бъдат осъществени в първея и последния месец от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 806 BGN
Общ бюджет: 32 301 BGN
БФП: 32 301 BGN
Общо изплатени средства: 32 165 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 216 BGN
2010 17 086 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 136 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 165 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 933 BGN
2010 14 523 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 116 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 341 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 282 BGN
2010 2 563 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 20 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 825 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 запазване на дейността 1 година след приключване на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз