Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0262-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка в местност Братаница, общ. Панагюрище"
Бенефициент: "ХЕРМЕС-87" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка в местност Братаница, общ. Панагюрище"
Дейности: Дейност 4: Отчитане на проекта
Дейност 2 : Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 3 : Доставка на ДМА – производствено оборудване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО" ООД
Трифар ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 118 416 BGN
Общ бюджет: 2 236 831 BGN
БФП: 1 118 416 BGN
Общо изплатени средства: 1 118 413 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 118 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 726 970 BGN
2015 391 443 BGN
1 118 413 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 950 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 617 925 BGN
2015 332 727 BGN
950 651 BGN
В т.ч. Национално финансиране 167 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 109 046 BGN
2015 58 716 BGN
167 762 BGN
Финансиране от бенефициента 1 118 416 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Нов Верижен Багер
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на четири Нови Колесни Багери
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Слънчева Инсталация
Индикатор 10 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 11 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 12 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 13 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два Нови Верижни Багери
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции (лева) (брутни инвестиции, направени от подкрепеното предприятие)
Индикатор 15 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз