Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0099-C0001
Номер на проект: ESF-2102-09-12002
Наименование: "Повишаване на знанията и уменията на заетите във "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора"
Бенефициент: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 10.01.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Засилено инвестиране в човешките ресурси във "Водоснабдяване и канализация"ЕООД-гр.Стара Загора чрез предоставяне на качествено обучение съобразено с актуалните пазарни тенденции.
Дейности: Д1:Обучение "Умения за работа в екип и управление на конфликти в екипа" Създаване на дейни екипи, които работят ежедневно заедно
Д2:Обучение "Комуникативни умения и работа с клиенти" Подобряване на обслужването на клиентите на дружеството
Д3:Обучение "Усвояване на мотивационни умения" Намаляване текучеството на персонала
Д4:Обучение " Управление на стреса и управление на времето" Подобряване на работната среда
Д5:Обучение по "Лидерство и усвояване на лидерски умения" Подобряване цялостното управление на фирмата
Партньори
Партньори:
"БГ Бизнес" ООД
Изпълнители:
„Дъ Нет” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 175 BGN
Общ бюджет: 173 612 BGN
БФП: 121 528 BGN
Общо изплатени средства: 121 525 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 30 000 BGN
2010 0 BGN
2011 91 525 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 525 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 500 BGN
2010 0 BGN
2011 77 796 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 296 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 500 BGN
2010 0 BGN
2011 13 729 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 229 BGN
Финансиране от бенефициента 64 361 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Запазване на заетостта - 12 м.
Индикатор 4 Брой предприятия от водния сектор официално проявили интерес към проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз