Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0589-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на иновативна услуга по идентификация и степенуване въздействието на автори и заинтересовани лица"
Бенефициент: А Дейта Про ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 24.01.2014
Дата на приключване: 24.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на иновативна услуга по идентификация и степенуване въздействието на автори и заинтересовани лица"
Дейности: Назначаване на екип
Провеждане на процедура за избор на доставчици на активи
Закупуване/ разработване на технология за управление на източници
Закупуване / разработване на технология за изчистване на нерелевантно съдържание
Закупуване/разработване на технология за управление на профили на автори и други влиятелни лица
Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интелдей Солушънс" АД
"Тринити Софт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 598 260 BGN
Общ бюджет: 995 380 BGN
БФП: 597 342 BGN
Общо изплатени средства: 597 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 597 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 597 342 BGN
2015 0 BGN
597 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 507 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 507 741 BGN
2015 0 BGN
507 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 601 BGN
2015 0 BGN
89 601 BGN
Финансиране от бенефициента 398 640 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Прозрачно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) Брой поставени табели
Индикатор 9 (Д) Брой запознати с проекта лица
Индикатор 10 (Д) Закупени/Разработени нови технологии
Индикатор 11 (Д) Извършени инвестиции в нови технологии
Индикатор 12 (Д) Брой страни с въведени източници в база данни
Индикатор 13 (Д) Време за обработка на един източник
Индикатор 14 (Д) Брой въведени автори с повече от един комуникационен канал или връзка в социални и др. медии
Индикатор 15 (Д) Увеличено покрите на държави от ЮИЕ
Индикатор 16 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз