Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0426-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-07011
Наименование: Организиран транспорт за служителите на "ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ"
Бенефициент: "ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 20.01.2014
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигури транспорт за служителите на „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ ЕООД с местожителство, различно от гр. Ботевград и подобряване на географската мобилност
Дейности: Извършване на одит Целта на тази дейност е постигане на висока степен на контрол и финансова дисциплина
Публичност и визуализация Популяризиране на получената безвъзмездна финансова помощ
Организация и управление Сформиране на четиричленен експертен екип
Осигуряване на организиран транспорт за персонала Осигуряване на организиран транспорт на служителите,пътуващи от и до работното място
Подготовка,провеждане на процедури и избор на изпълнители Избор на изпълнители съгласно изискванията на законодателството в страната
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 363 345 BGN
Общ бюджет: 325 672 BGN
БФП: 325 672 BGN
Общо изплатени средства: 236 174 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 325 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 236 174 BGN
2015 0 BGN
236 174 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 200 748 BGN
2015 0 BGN
200 748 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 426 BGN
2015 0 BGN
35 426 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз