Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0226-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на СТАД Логистик ЕООД"
Бенефициент: "СТАД Логистик" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на СТАД Логистик ЕООД"
Дейности: Дейност 1: Строително-монтажни работи (СМР), водещи до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд
Дейност 2: Закупуване, доставка и монтаж на Технологична линия за производство на картонени кутии и хартиени торбички
Дейност 3: Визуализация и публичност на проекта
Отчетност на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
БА Строй ЕООД
Биос Инвест ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 773 625 BGN
Общ бюджет: 1 675 904 BGN
БФП: 773 572 BGN
Общо изплатени средства: 773 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 773 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 773 569 BGN
2015 0 BGN
773 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 657 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 657 534 BGN
2015 0 BGN
657 534 BGN
В т.ч. Национално финансиране 116 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 116 035 BGN
2015 0 BGN
116 035 BGN
Финансиране от бенефициента 902 405 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз