Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0171-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Диверсификация на продукцията на КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД"
Бенефициент: "Компас Инженеринг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "Диверсификация на продукцията на КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД"
Дейности: Дейност 4 Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 5 Закриване на проекта и финално отчитане
Дейност 6 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 020 366 BGN
Общ бюджет: 2 040 732 BGN
БФП: 1 020 366 BGN
Общо изплатени средства: 1 020 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 020 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 663 237 BGN
2015 357 127 BGN
1 020 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 867 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 563 751 BGN
2015 303 558 BGN
867 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 153 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 486 BGN
2015 53 569 BGN
153 055 BGN
Финансиране от бенефициента 1 020 366 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 6 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз