Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0243-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Качество и енергийна ефективност в Еском ООД - Хасково
Бенефициент: "ЕСКОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Качество и енергийна ефективност в Еском ООД - Хасково
Дейности: 1.3. Подмяна на дограма
Дейност 1 – Изпълнение на доставки и СМР
1.2. Доставка на Децентрализирани термопомпени системи
1.4. Топлинно изолиране на външни стени
Разходи за извършване на енергиен одит
1.1. Доставка на Разпределена оптична централизирана система за доставка на интернет и пренос на данни
Дейност 3 - Отчитане на проекта
Дейност 2 - Дейности за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 402 951 BGN
Общ бюджет: 805 901 BGN
БФП: 402 951 BGN
Общо изплатени средства: 402 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 402 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 261 917 BGN
2015 141 033 BGN
402 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 342 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 222 629 BGN
2015 119 878 BGN
342 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 288 BGN
2015 21 155 BGN
60 442 BGN
Финансиране от бенефициента 402 951 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Изпълнени договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) Доставени активи
Индикатор 8 (Д) Извършени СМР
Индикатор 9 (Д) Поставени средства за визуализация
Индикатор 10 (Д) Извършени инвестиции на стойност
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз