Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0228-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В "СТРОИТЕЛНА ФИРМА РИЛА ЕООД
Бенефициент: "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В "СТРОИТЕЛНА ФИРМА РИЛА ЕООД
Дейности: Дейност 1. Доставка на оборудване и материали от СДМО
Дейност 2. Изпълнение на СМР по монтажа и въвеждането
Дейност 3. Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БУЛПЛАН ДИНЕВИ" ООД
ДАНИМИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 802 BGN
Общ бюджет: 583 605 BGN
БФП: 291 802 BGN
Общо изплатени средства: 291 794 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 291 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 189 671 BGN
2015 102 122 BGN
291 794 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 161 221 BGN
2015 86 804 BGN
248 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 451 BGN
2015 15 318 BGN
43 769 BGN
Финансиране от бенефициента 291 802 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Сгради, в които са извършени енергоефективни подобрения
Индикатор 5 (Д) Внедрена система от слънчеви колектори за БВГ за собствени нужди
Индикатор 6 (Д) Изпълнена визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз