Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0206-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност на "Владпласт" ООД
Бенефициент: "ВЛАДПЛАСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на "Владпласт" ООД
Дейности: Дейност 1. Закупуване на оборудване по Компонент 1
Дейност 2 Закупуване на оборудване по Компонент 2
Дейност 3 Визуализация на проекта
Дейност 4 Отчитане на проектните дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 966 303 BGN
Общ бюджет: 1 932 606 BGN
БФП: 966 303 BGN
Общо изплатени средства: 966 295 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 966 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 628 097 BGN
2015 338 198 BGN
966 295 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 821 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 533 882 BGN
2015 287 468 BGN
821 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 144 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 215 BGN
2015 50 730 BGN
144 944 BGN
Финансиране от бенефициента 966 303 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 6 (Д) Увеличени приходи от продажби от нововъведените технологии
Индикатор 7 (Д) Намалени разходи за поддръжка на оборудването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз