Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0210-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ЕС 360 ЕООД - енергоефективни и конкурентоспособни"
Бенефициент: "ЕС 360" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "ЕС 360 ЕООД - енергоефективни и конкурентоспособни"
Дейности: Дейност 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване:
Доставка и въвеждане в експлоатация на цветен широкоформатен хибриден UV принтер
Подмяна на съществуващата осветителна инсталация
Визуализация на проекта
Отчитане на проекта
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
„АДКОМ-Печатни решения”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 859 BGN
Общ бюджет: 209 719 BGN
БФП: 104 859 BGN
Общо изплатени средства: 104 859 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 104 859 BGN
2015 0 BGN
104 859 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 89 130 BGN
2015 0 BGN
89 130 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 729 BGN
2015 0 BGN
15 729 BGN
Финансиране от бенефициента 104 859 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Доставени енергоспестяващи активи
Индикатор 6 (Д) Поставени визуализиращи средства
Индикатор 7 (Д) Изготвен отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 8 (Д) Разкрити нови работни места
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз