Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0219-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на Кадко ООД"
Бенефициент: "КАДКО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на Кадко ООД"
Дейности: Дейност 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на активи
Дейност 2: Изпълнение на мерки за визуализация на проекта
Дейност 3: Заключителни дейности
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
"ФЛАТ" ООД
Инсталстрой ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 198 BGN
Общ бюджет: 316 396 BGN
БФП: 158 198 BGN
Общо изплатени средства: 158 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 158 198 BGN
2015 0 BGN
158 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 134 468 BGN
2015 0 BGN
134 468 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 730 BGN
2015 0 BGN
23 730 BGN
Финансиране от бенефициента 158 198 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Доставени активи по проекта
Индикатор 8 (Д) Изработени стикери за визуализация
Индикатор 9 (Д) Предаден финансов и технически отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз