Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0238-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Чрез енергийна ефективност към по-голяма конкурентоспособност"
Бенефициент: "ИНОТРОНИК" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Чрез енергийна ефективност към по-голяма конкурентоспособност"
Дейности: Дейност 1: Топлоизолация на външни стени на административна сграда
Дейност 2: Подмяна на остъкляване на административна сграда
Дейност 3: Топлоизолация на покрив на административна сграда
Дейност 4: Топлоизолиране на под на административна сграда над външен въздух
Дейност 5: Енергоефективна отоплително/охладителна система за административна сграда
Дейност 6: Слънчева инсталация за подготовка на битова гореща вода за административна сграда
Дейност 7: Енергоефективно осветление за административна сграда
Дейност 8: Преса за обработка на пластмасови отпадъци към рециклираща линия
Дейност 9. Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 324 475 BGN
Общ бюджет: 648 950 BGN
БФП: 324 475 BGN
Общо изплатени средства: 324 475 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 324 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 324 475 BGN
324 475 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 275 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 275 804 BGN
275 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 48 671 BGN
48 671 BGN
Финансиране от бенефициента 324 475 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Слънчева инсталация за подготовка на битова гореща вода за административна сграда
Индикатор 8 (Д) Термопомпи
Индикатор 9 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 10 (Д) Преса за обработка на пластмасови отпадъци към рециклираща линия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз