Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване в производство на иновативен продукт в "ЗММ Победа" АД"
Бенефициент: "ЗММ-Победа" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 10.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: "Внедряване в производство на иновативен продукт в "ЗММ Победа" АД"
Дейности: Дейност - Избор на доставчик
Дейност 1 - Закупуване, доставка и инсталиране на оборудването
Дейност 2 Визуализация на проекта
Одит на проектните дейности
отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 737 008 BGN
Общ бюджет: 4 559 366 BGN
БФП: 2 735 620 BGN
Общо изплатени средства: 2 735 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 735 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 735 620 BGN
2 735 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 325 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 325 277 BGN
2 325 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 410 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 410 343 BGN
410 343 BGN
Финансиране от бенефициента 1 824 672 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Закупени нови машини
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Внедрени иновативни продукти
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Информационни материали по проекта
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Извършен финансов одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз