Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0060-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-13001
Наименование: Придобиване на нови професионални квалификации от заетите лица - подобряване на производителността на труда и просперитета на фирмата
Бенефициент: "Оргахим" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 01.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Да се повиши качеството на човешкия ресурс, като се осигури обучение на заети лица, желаещи да придобият нова професионална квалификация. 82 служители на “Оргахим” АД, притежаващи правоспособност за водач на мотокар и електрокар, но с изтекла годност да придобият допълнителна квалификация за правоспособност за управление на на мотокар, като в края на обучението получат удостоверение за професионално обучение. Да се обучат 30 служители по част от професията “Монтьор на транспортна техника”, като придобият свидетелство за професионална квалификация “Водач на мотокар и електрокар”. Да се обучат 10 служители по специалността “Строителство и архитектура”, като придобият свидетелство за професионална квалификация по професия “Строителен техник".
Дейности: Дейност 1 Информиране на обществеността за стартиране на проекта.Изготвяне на графика по конкретни месеци и дни, съвместно с обучаващите.
Дейност 2 Теоритично обучение по професия “Монтьор на транспортна техника“
Дейност 3 Практическо обучение по професия “Монтьор на транспортна техника”
Дейност 4 Изготвяне на отчетната документация по обучението “Монтьор на транспортна техника” Издаване на документи за професионална квалификация.
Дейност 5 Обучение за допълнителна квалификация за правоспособност за управление на мотокари.
Дейност 6 Изготвяне на отчетна документация по опреснителното обучение за допълнителна квалификация.
Дейност 7 Обучение на групата за строителни техници.Полагане на изпит.
Дейност 8 Изготвяне на отчетна документация по обучението за строителен техник.Издаване на документи за професионална квалификация.
Дейност 9 Изготвяне на отчетността по целия проект.Оповестяване на резултатите.Заключителна пресконференция
Партньори
Партньори:
РУЛАН ООД
АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 930 BGN
Общ бюджет: 37 988 BGN
БФП: 26 591 BGN
Общо изплатени средства: 26 591 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 995 BGN
2010 9 596 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 591 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 446 BGN
2010 8 157 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 549 BGN
2010 1 439 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 989 BGN
Финансиране от бенефициента 11 802 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз