Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0296-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „СИГНУМ” ЕООД чрез внедряване на иновативен процес за многослойно покритие за стоматологични инструменти
Бенефициент: "СИГНУМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „СИГНУМ” ЕООД чрез внедряване на иновативен процес за многослойно покритие за стоматологични инструменти
Дейности: Закупуване и доставка на пет осна мини шлифовална дисково-нарезна машина
Закупуване и доставка на линия за многослойно покритие с DLC разширение
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за определяне на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Управление мониторинг и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разработване на маркетингова стратегия за дългосрочно планиране и реализация на внедрения в предприятието иновативен процес
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 997 968 BGN
Общ бюджет: 4 684 286 BGN
БФП: 2 991 592 BGN
Общо изплатени средства: 2 991 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 991 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 991 592 BGN
2 991 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 542 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 542 854 BGN
2 542 854 BGN
В т.ч. Национално финансиране 448 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 448 739 BGN
448 739 BGN
Финансиране от бенефициента 1 696 032 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Внедрен иновативен процес в дружеството
Индикатор 8 (Д) Сформирано Звено за управление на проект
Индикатор 9 (Д) Проведени процедури за определяне на изпълнители, съгласно ПМС № 69 / 2013 г.
Индикатор 10 (Д) Сключени договори с изпълнители
Индикатор 11 (Д) Закупено ново оборудване – линия за многослойно покритие с DLC разширение
Индикатор 12 (Д) Закупено ново оборудване – пет осна мини шлифовална дисково-нарезна машина
Индикатор 13 (Д) Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 14 (Д) Изработен и поставен върху оборудването информационен стикер
Индикатор 15 (Д) Изработена и монитана визуализираща табела
Индикатор 16 (Д) Извършен одит на проекта
Индикатор 17 (Д) Успешно отчетен проект
Индикатор 18 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз