Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0434-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновации в „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД
Бенефициент: "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновации в „Интернет Корпорейтед Нетуъркс“ ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация, провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 (Придобиване и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА))
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Придобиване/разработване на специализиран софтуер (ДНА))
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 (Визуализация - изработка и монтаж на обозначителна табела и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Девижън" ООД
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 312 300 BGN
Общ бюджет: 346 880 BGN
БФП: 312 192 BGN
Общо изплатени средства: 312 192 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 312 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 202 000 BGN
2015 110 192 BGN
312 192 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 171 700 BGN
2015 93 663 BGN
265 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 300 BGN
2015 16 529 BGN
46 829 BGN
Финансиране от бенефициента 34 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнители и сключване на договори с изпълнители
Индикатор 9 (Д) Придобито и въведено в експлоатация оборудване (ДМА)
Индикатор 10 (Д) Придобит/разработен специализиран софтуер (ДНА)
Индикатор 11 (Д) Изработка и монтаж на обозначителна табела по проекта
Индикатор 12 (Д) Изработка и поставяне на стикери на закупеното оборудване
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз