Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0300-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна, интерактивна пожарозащитна система
Бенефициент: "ДМТех" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна, интерактивна пожарозащитна система
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и инсталиране на комплектни възли, агрегати, детайли и материали - ДМА и ДНА във връзка със създаване на поточна линия за производство на иновативния продукт - монтаж, тестване и настройка.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация и популяризиране на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на ново оборудване - инструментална екипировка - ДМА.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 344 169 BGN
Общ бюджет: 490 651 BGN
БФП: 343 456 BGN
Общо изплатени средства: 281 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 343 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 950 BGN
2015 240 940 BGN
281 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 291 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 808 BGN
2015 204 799 BGN
239 607 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 143 BGN
2015 36 141 BGN
42 284 BGN
Финансиране от бенефициента 147 501 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 5 (Д) Проведени тръжни процедури
Индикатор 6 (Д) Доставка и инсталиране на ДМА
Индикатор 7 (Д) Доставка и инсталиране на специализиран софтуер управляващ производствените процеси
Индикатор 8 (Д) Издадени продуктови сертификати за внедрявания иновативен продукт.
Индикатор 9 (Д) Изградена поточна линия за 5 работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз