Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Стариране производство на иновативен продукт - листоогъващи преси'
Бенефициент: "МИЛКО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "Стариране производство на иновативен продукт - листоогъващи преси"
Дейности: Дейност 1 - Избор на доставчик
Дейност 2 - Закупуване, доставка и инсталиране на оборудването
Дейност 3 Визуализация на проекта
Дейност 4: Одит на проектните дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МАШМЕТАЛТРЕЙД ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 672 550 BGN
Общ бюджет: 4 448 230 BGN
БФП: 2 668 938 BGN
Общо изплатени средства: 2 668 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 668 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 668 938 BGN
2 668 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 268 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 268 597 BGN
2 268 597 BGN
В т.ч. Национално финансиране 400 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 400 341 BGN
400 341 BGN
Финансиране от бенефициента 1 781 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Закупени нови машини
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Внедрени иновативни продукти
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Информационни материали по проекта
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Извършен финансов одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз