Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0342-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна навигационна карта на България за мобилни телефони
Бенефициент: "САЙНЕД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна навигационна карта на България за мобилни телефони
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Подговка и провеждане на тръжни процедури
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и въвеждане в експоатация на Мобилен компонент / крайно-клиентски продукт
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка и въвеждане в експоатация на Мобилни платформи за плащане/дистрибуция (МП)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка и въвеждане в експоатация на Сърверно приложение (СП)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка и въвеждане в експоатация на Приложение (набор от модули) BackOffice
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Доставка и въвеждане в експоатация на сайт на продукта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Доставка и въвеждане в експоатация на Компютърен сървър за Сървърно Приложение.
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Структуриране и разработване на бази данни.
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Експедайз ЕООД
СкайКод ООД
ЙОАНА 05
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 783 631 BGN
Общ бюджет: 1 104 919 BGN
БФП: 778 043 BGN
Общо изплатени средства: 778 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 778 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 778 043 BGN
778 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 661 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 661 337 BGN
661 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 116 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 116 707 BGN
116 707 BGN
Финансиране от бенефициента 327 498 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Проведени тръжни процедури за избор на изпълнител;
Индикатор 7 (Д) Доставка и въвеждане в експлоатация на Мобилен компонент / крайно-клиентски продукт
Индикатор 8 (Д) Доставка и въвеждане в експлоатация на Мобилни платформи за плащане/дистрибуция (МП)
Индикатор 9 (Д) Доставка и въвеждане в експлоатация на Сървърно приложение (СП)
Индикатор 10 (Д) Доставка и въвеждане в експлоатация на Приложение (набор от модули) BackOfficе
Индикатор 11 (Д) Доставка и въвеждане в експлоатация на сайт на продукта
Индикатор 12 (Д) Доставка и въвеждане в експлоатация на Компютърен сървър за Сървърно Приложение.
Индикатор 13 (Д) Структуриране и разработване на бази данни
Индикатор 14 (Д) Визуализация на проекта
Индикатор 15 (Д) Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби една година след приключване на проекта.
Индикатор 16 (Д) Продажби на БГ карти за мобилни телефони през първата година след приключване на проекта
Индикатор 17 (Д) Продажби на външни карти за мобилни телефони през първата година след приключване на проекта
Индикатор 18 (Д) Понижаване на разходите по продажба с на годишна база спрямо 2012г.
Индикатор 19 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз