Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0149-C0001
Номер на проект: К-26-М-86
Наименование: Внедряване на иновативен процес “Гъвкава система на производство на фолклорни костюми чрез реализиране на иновативна организация на дейността на фирма “Мели-М” ООД
Бенефициент: "МЕЛИ - М" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 14.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен процес “Гъвкава система на производство на фолклорни костюми чрез реализиране на иновативна организация на дейността на фирма “Мели-М” ООД
Дейности: Дейност 2 (Избор на изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване, доставка и инсталиране на оборудването)
Дейност 1 (Планиране на необходимите ресурси)
Дейност 6 (Дейности за отчитане на проекта
Дейност 5 (Дейности за визуализация)
Дейност 4 (Внедряване на иновативния процес)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КОМЕЛЕКТ - ПАНДАУЗОВ И СЪДРУЖИЕ" СД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 000 BGN
Общ бюджет: 159 860 BGN
БФП: 143 874 BGN
Общо изплатени средства: 143 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 288 BGN
2015 71 586 BGN
143 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 445 BGN
2015 60 848 BGN
122 293 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 843 BGN
2015 10 738 BGN
21 581 BGN
Финансиране от бенефициента 16 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 7 (Д) Индикатор 2: Закупени нови машини
Индикатор 8 (Д) Индикатор 3: Внедрени иновативни процеси
Индикатор 9 (Д) Индикатор 4: Реализирана продукция на външни за страната пазари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз