Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0436-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ХИПОКРАТ НЕО
Бенефициент: „Контракс” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: ХИПОКРАТ НЕО
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и инсталиране на ДМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Закупуване и интегриране на иновативен процес
Дейност 4: Визуализация, информиране и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПОЛИКОМП
"ВИВИСОФТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 906 BGN
Общ бюджет: 333 500 BGN
БФП: 300 150 BGN
Общо изплатени средства: 300 144 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 300 144 BGN
2015 0 BGN
300 144 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 255 122 BGN
2015 0 BGN
255 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 022 BGN
2015 0 BGN
45 022 BGN
Финансиране от бенефициента 33 434 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Доставени ДМА
Индикатор 9 (Д) Придобити интелектуални права върху иновативен процес – софтуерна програма
Индикатор 10 (Д) Поставени обозначителни материали за визуализация и публичност на проекта – табели и стикери
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз