Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0212-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативна услуга за дистанционно отчитане и управление на електроенергия
Бенефициент: Еллаб ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Иновативна услуга за дистанционно отчитане и управление на електроенергия
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2: „Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г и сключване на договор с класираните на първо място кандидати“
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: „Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Подготовка за избор на доставчик”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: „Извършване на дейности за визуализация”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 348 915 BGN
Общ бюджет: 387 164 BGN
БФП: 348 448 BGN
Общо изплатени средства: 348 448 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 348 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 498 BGN
2015 337 950 BGN
348 448 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 296 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 923 BGN
2015 287 258 BGN
296 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 575 BGN
2015 50 693 BGN
52 267 BGN
Финансиране от бенефициента 38 768 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Одобрена тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 10 (Д) Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 (Д) Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 (Д) Одобрен и сключен договор за услуга
Индикатор 13 (Д) Приемо-предавателен протокол за доставка
Индикатор 14 (Д) Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 15 (Д) Приемо-предавателен протокол за услуга
Индикатор 16 (Д) Табела за визуализация
Индикатор 17 (Д) Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 18 (Д) Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз