Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0448-C0001
Номер на проект: К-26-Х-24/10.04.2014 г.
Наименование: "„Херти“ АД внедрява в серийно производство иновативна капачка за затваряне на винтови бутилки“ "
Бенефициент: "Херти" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: "„Херти“ АД внедрява в серийно производство иновативна капачка за затваряне на винтови бутилки“"
Дейности: Дейност 1. Подготовка за изпълнение на проектните дейности
Дейност 2. Избор на изпълнители
Дейност 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 4. Визуализация на проекта
Дейност 5. Отчитане и одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФИЛАР" ЕООД
SACMI IMOLA S.C.
Manousek Maschinenbau GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 061 634 BGN
Общ бюджет: 3 527 844 BGN
БФП: 1 767 122 BGN
Общо изплатени средства: 1 767 122 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 767 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 767 122 BGN
1 767 122 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 502 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 502 054 BGN
1 502 054 BGN
В т.ч. Национално финансиране 265 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 265 068 BGN
265 068 BGN
Финансиране от бенефициента 2 052 848 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: ДМА, за които е проведена процедура за избор на доставчици/изпълнители
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Сключени договори с доставчици
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Доставени ДМА
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Въведен в серийно производство иновативен продукт
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: Осъществена визуализация на проекта:
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6: Изготвен одитен доклад върху изпълнение на проекта
Индикатор 13 (Д) Индикатор 7: Изготвен и предаден отчет за изпълнението на проекта – финансов и технически


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз