Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0216-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативен сглобяващ елемент за вътрешно захващане на метални конструкции от кух профил
Бенефициент: "С.И.Р.К." ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен сглобяващ елемент за вътрешно захващане на метални конструкции от кух профил
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на Хидравлична машина за огъване на метални елементи под различен ъгъл
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на Лентоотрезна машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка на Стругов автомат
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка на Вертикален обработващ център
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Доставка на Хидравлична машина за огъване на листов материал
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Арамет ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 531 BGN
Общ бюджет: 440 000 BGN
БФП: 382 800 BGN
Общо изплатени средства: 382 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 382 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 382 800 BGN
382 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 325 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 325 380 BGN
325 380 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 57 420 BGN
57 420 BGN
Финансиране от бенефициента 57 459 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител на инвестицията и сключен договор
Индикатор 9 (Д) Доставка на Хидравлична машина за огъване на метални елементи под различен ъгъл
Индикатор 10 (Д) Доставка на Лентоотрезна машина
Индикатор 11 (Д) Доставка на Стругов автомат
Индикатор 12 (Д) Доставка на Вертикален обработващ център
Индикатор 13 (Д) Доставка на Хидравлична машина за огъване на листов материал
Индикатор 14 (Д) Визуализация на проекта-табели
Индикатор 15 (Д) Визуализация на проекта-стикери
Индикатор 16 (Д) Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз