Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0237-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновации – пътят към повишаване конкуреноспособността на Солитекс И.Б.С. ООД
Бенефициент: Солитекс Интелиджънт Бизнес Солюшънс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновации – пътят към повишаване конкуреноспособността на Солитекс И.Б.С. ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на доставчик на оборудването и софтуера
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на 1500 бр. Десктоп клиентски устройства и специализиран иновативен софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БС" ЕООД
Бисиком-61 ООД
"М-Агроинвест" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 966 400 BGN
Общ бюджет: 2 806 000 BGN
БФП: 1 966 400 BGN
Общо изплатени средства: 1 966 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 966 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 966 400 BGN
2015 0 BGN
1 966 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 671 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 671 440 BGN
2015 0 BGN
1 671 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 294 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 294 960 BGN
2015 0 BGN
294 960 BGN
Финансиране от бенефициента 839 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Закупен лиценз за ползване на иновативен софтуер за Десктоп клиентско устройство
Индикатор 9 (Д) Закупени Десктоп клиентски устройства
Индикатор 10 (Д) Осъществена визуализация на проекта-табела
Индикатор 11 (Д) Осъществена визуализация на проекта-стикери
Индикатор 12 (Д) Извършен външен финансов одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз