Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0417-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ‘УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО СПОДОБНОСТТА НА КОМАК МЕДИКАЛ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ В СФЕРАТА НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ’
Бенефициент: ''КОМАК МЕДИКАЛ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 23.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: ‘УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО СПОДОБНОСТТА НА КОМАК МЕДИКАЛ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ В СФЕРАТА НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ’
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Доставка, инсталиране и изпитване на дълготрайни материални активи (ДМА):
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Внедряване и инсталиране на специализиран софтуер/ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Провеждане на маркетингови анализи и маркетингова стратегия
Дейност 5: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация, информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 364 461 BGN
Общ бюджет: 2 235 870 BGN
БФП: 1 358 262 BGN
Общо изплатени средства: 1 358 262 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 358 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 715 079 BGN
2015 643 183 BGN
1 358 262 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 154 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 607 817 BGN
2015 546 706 BGN
1 154 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 203 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 262 BGN
2015 96 477 BGN
203 739 BGN
Финансиране от бенефициента 881 121 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на доставчици за доставка на ДМА
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор за внедряване и инсталиране на специализиран софтуер
Индикатор 9 (Д) Проведена процедура за избор на маркетингова фирма за извършване на маркетингова анализи и маркетингова стратегия
Индикатор 10 (Д) Извършване на визуализация и публичност
Индикатор 11 (Д) Иновационен продукт - произведен
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз