Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0645-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производство на „Модул за управление и регулиране налягането на газ - МРН(Г)-01 ”
Бенефициент: "ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на „Модул за управление и регулиране налягането на газ - МРН(Г)-01 ”
Дейности: Дейност 1 Визуализация на проекта
Дейност 2 Избор на доставчик на машини и оборудване
Дейност 3 Доставка и монтаж на ДМА
Дейност 4 Производствено внедряване на Модул МРН(Г)-01
Дейност 5 Провеждане на маркетингово проучване и анализ
Дейност 6 Изготвяне на бизнес план и стратегии за развитие на предприятието.
Дейност 7 Подготовка на Финален технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 532 BGN
Общ бюджет: 380 409 BGN
БФП: 342 368 BGN
Общо изплатени средства: 342 368 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 342 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 333 005 BGN
2015 9 363 BGN
342 368 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 291 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 283 055 BGN
2015 7 958 BGN
291 013 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 951 BGN
2015 1 404 BGN
51 355 BGN
Финансиране от бенефициента 38 948 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 (Д) Индикатор 1: Избран изпълнител
Индикатор 6 (Д) Индикатор 2: Изработени и доставени стикери
Индикатор 7 (Д) Индикатор 3: Поставени табели
Индикатор 8 (Д) Индикатор 4: Подготвено тръжно досие
Индикатор 9 (Д) Индикатор 5: Проведена и одобрена тръжна процедура за доставчик на машини и оборудване.
Индикатор 10 (Д) Индикатор 6: Доставени нови машини и оборудване
Индикатор 11 (Д) Индикатор 7: Поставени стикери
Индикатор 12 (Д) Индикатор 8: Въведени в експлоатация нови машини и оборудване
Индикатор 13 (Д) Индикатор 9: Единични пробни изделия
Индикатор 14 (Д) Индикатор 16: нулева серия от изделието
Индикатор 15 (Д) Индикатор 10: Избран изпълнител
Индикатор 16 (Д) Индикатор 11: Извършено Маркетингово проучване и получен Анализ на резултатите му
Индикатор 17 (Д) Индикатор 12: Избран изпълнител на дейността
Индикатор 18 (Д) Индикатор 13: Изработен и предаден бизнес план
Индикатор 19 (Д) Индикатор 14: Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 20 (Д) Индикатор 15: Реализиран проект
Индикатор 21 (Д) Нарастване производителността на предприятието
Индикатор 22 (Д) Увеличение приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз