Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0556-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Топ Мен ЕООД внедрява иновативен производствен продукт – „Мултифункционален мъжки костюм 008“
Бенефициент: Топ Мен ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Топ Мен ЕООД внедрява иновативен производствен продукт – „Мултифункционален мъжки костюм 008“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Доставка на оборудване, монтаж и пускане в експлоатация
Дейност 6: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Дейности за информираност и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 1- Предварителни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура, избор на доставчици на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Одит на проекта
Дейност 7 : Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Руен Машинари ЕООД
Рилман ЕООД
Лектра Германия ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 980 072 BGN
Общ бюджет: 4 876 308 BGN
БФП: 2 927 561 BGN
Общо изплатени средства: 956 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 927 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 956 152 BGN
956 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 488 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 812 729 BGN
812 729 BGN
В т.ч. Национално финансиране 439 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 143 423 BGN
143 423 BGN
Финансиране от бенефициента 1 981 928 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Увеличаване на производителността
Индикатор 8 (Д) Увеличаване на производствения капацитет
Индикатор 9 (Д) Намаляване на сроковете за изпълнение
Индикатор 10 (Д) Намаляване на производствените разходи
Индикатор 11 (Д) Увеличаване на нетните приходите от продажби
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз