Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0528-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт
Бенефициент: "РАИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 19.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД на световния пазар чрез внедряване на иновативен продукт
Дейности: Дейност 1: Доставка на Петосен портален център
Дейност 2: Доставка на Хоризонтален обработващ център
Дейност 3: Доставка на материали за Роботизирана поточна линия и изграждане на линията
Дейност 4: Доставка на Специализиран софтуер
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 6: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
"АРК МЕТРОЛОГИЯ" ООД
"ФАНУК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 378 310 BGN
Общ бюджет: 3 861 050 BGN
БФП: 2 319 447 BGN
Общо изплатени средства: 2 375 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 319 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 950 931 BGN
2015 1 424 885 BGN
2 375 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 971 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 808 292 BGN
2015 1 211 152 BGN
2 019 444 BGN
В т.ч. Национално финансиране 347 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 142 640 BGN
2015 213 733 BGN
356 372 BGN
Финансиране от бенефициента 1 580 590 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 (Д) Внедрен в производството иновативен продукт.
Индикатор 4 (Д) Въведени в производст-вото високотехнологични машини и оборудване
Индикатор 5 (Д) Въведен в производството специализиран софтуер
Индикатор 6 (Д) Увеличаване на производствения капацитет
Индикатор 7 (Д) Увеличаване на годишните приходи от продажби
Индикатор 8 (Д) Увеличаване на годишният обем на износа
Индикатор 9 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз