Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0351-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на интегрирана иновативна електронна платформа за управление на логистика и транспорт
Бенефициент: "Иновативни Софтуерни Системи" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на интегрирана иновативна електронна платформа за управление на логистика и транспорт
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжни процедури Подготовка на документации
Дейност 2 Доставка, Инсталиране на хардуер, Изпитване на инсталирания хардуер
Дейност 3 Доставка, внедряване и изпитване на софтуер
Дейност 4 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Дейност 5 Одит
Дейност 6 Дейности свързани с управлението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 932 958 BGN
Общ бюджет: 4 188 350 BGN
БФП: 2 931 845 BGN
Общо изплатени средства: 2 931 841 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 931 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 220 000 BGN
2015 2 711 841 BGN
2 931 841 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 492 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 187 000 BGN
2015 2 305 065 BGN
2 492 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 439 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 000 BGN
2015 406 776 BGN
439 776 BGN
Финансиране от бенефициента 1 256 982 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Дейност 1 – провеждане на тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Дейност 2 – Доставка, инсталиране и изпитване на хардуерна инфраструктура
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Дейност 3- Доставка, инсталиране и изпитване на специализиран софтуерна инфраструктура
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4 Дейност 4 Визуализация информиране и публичност Изготвени визуализационни стикери
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5 Дейност 4 Визуализация информиране и публичност Изготвена информационна табела
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6 Дейност 5 Извършен Одит
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7 Дейности свързани с управлението на проекта
Индикатор 15 (Д) Индикатор 8 Въведена на пазара иновативна услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз