Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0219-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността и конкурентоспособността на „Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки
Бенефициент: "Унипак"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и конкурентоспособността на „Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Избор на доставчик н сключване на договор
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Изпълнение договора за доставка и доставка на планираната по проекта машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената машина
Подготовка и изпълнение на Дейност N 4: Публичност и визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност N 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 000 000 BGN
Общ бюджет: 6 643 749 BGN
БФП: 2 999 114 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 999 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 549 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 449 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 3 645 521 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Брой въведени иновативни производствени процеси
Индикатор 8 (Д) Закупени нови машини
Индикатор 9 (Д) По–ниска цена на първоначалните разходи за печат на гъвкави опаковки, при 100% базова цена
Индикатор 10 (Д) Нарастване на производствения капацитет на гъвкавите опаковки
Индикатор 11 (Д) Увеличение удовлетвореността на клиентите от качеството
Индикатор 12 (Д) Въведени нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз