Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0438-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: еВиза
Бенефициент: "ПЕРФЕКТ ПЛЮС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: еВиза
Дейности: Подготовка на проекта – екип и планиране
Подготовка на изпълнението на Дейност 1 Избор на изпълнител по ПМС № 69 /11.03.2013 г.
Изпълнение на Дейност 1 Разработка на Интернет Портал „еВиза”
Подготовка на изпълнението на Дейност 2 Избор на изпълнител по ПМС № 69 /11.03.2013 г
Изпълнение на Дейност 2 Разработване на работни процедури и инструкции за потребителските групи
Подготовка на изпълнението на Дейност 3 Избор на изпълнител по ПМС № 69 /11.03.2013 г.
Изпълнение на Дейност 3 Разработване на маркетингова стратегия и план за действие
Подготовка на изпълнението на Дейност 4 Избор на изпълнител по ПМС № 69 /11.03.2013 г.
Изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта.
Междинен отчет и приключване на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИнтерСофтПро" ООД
"ДМ Травел" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 236 250 BGN
Общ бюджет: 262 390 BGN
БФП: 236 151 BGN
Общо изплатени средства: 236 151 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 236 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 591 BGN
2015 169 560 BGN
236 151 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 200 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 602 BGN
2015 144 126 BGN
200 728 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 989 BGN
2015 25 434 BGN
35 423 BGN
Финансиране от бенефициента 26 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Въведен в експлоатация и работещ Интернет Портал „еВиза”
Индикатор 8 (Д) Наличие на потребителска, системна и експлоатационна документация
Индикатор 9 (Д) Разработени работни процедури и инструкции
Индикатор 10 (Д) Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 11 (Д) Разработен план за действие
Индикатор 12 (Д) Изработени материали за визуализация на проекта
Индикатор 13 (Д) Ръст на нетните приходи от продажби с 30%
Индикатор 14 (Д) Увеличение на печалбата
Индикатор 15 (Д) Увеличение на производителността
Индикатор 16 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз