Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0117-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Изграждане на цялостно автоматизирано и напълно интегрирано иновативно решение за приемане и управление на задачи за печат, производство и доставка на полиграфически продукти от "Дайрект Сървисиз" ООД"
Бенефициент: "ДАЙРЕКТ СЪРВИСИЗ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Изграждане на цялостно автоматизирано и напълно интегрирано иновативно решение за приемане и управление на задачи за печат, производство и доставка на полиграфически продукти от "Дайрект Сървисиз" ООД"
Дейности: Дейност 1 Подготовка на документация за провеждане на процедура с публична покана за избор на изпълнител.
на Дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител . Сключване на договор с избрания изпълнител
Дейност 3 Разработка на приложен софтуер и доставка на необходимото оборудване, Инсталиране на разработения приложен софтуер
Дейност 4 Публичност и визуализация
Дейност 5 Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ксерокс България"ЕООД
"ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 447 497 BGN
Общ бюджет: 811 650 BGN
БФП: 447 345 BGN
Общо изплатени средства: 447 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 447 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 447 345 BGN
2015 0 BGN
447 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 380 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 380 243 BGN
2015 0 BGN
380 243 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 102 BGN
2015 0 BGN
67 102 BGN
Финансиране от бенефициента 364 393 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 6 (Д) Внедрена web базирана платформа за комуникация и on-line продажби
Индикатор 7 (Д) Внедрена автоматизирана среда за управление на работния поток /приложен софтуер/
Индикатор 8 (Д) Хардуерна платформа за автоматизираната среда за управление на работния поток
Индикатор 9 (Д) Доставена автоматизирана, интелигентна печатна система от ново поколение с интегриран ресурс за печат на променливи данни и цветна графична персонализация
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз