Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0100-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на героторна помпа с иновативна двойка зъбни колела"
Бенефициент: "МЕТАЛ ИН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на героторна помпа с иновативна двойка зъбни колела"
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнители
Дейност 2: Доставка на 3-осен обработващ център
Дейност 3: Доставка на 5-осен обработващ център
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Консултанска услуга за подготовка на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
Адекум Проекти за резвитие ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 266 172 BGN
Общ бюджет: 295 660 BGN
БФП: 266 094 BGN
Общо изплатени средства: 266 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 266 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 266 094 BGN
2015 0 BGN
266 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 226 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 226 180 BGN
2015 0 BGN
226 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 914 BGN
2015 0 BGN
39 914 BGN
Финансиране от бенефициента 29 575 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнители
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Доставка на 3-осен обработващ център
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3:Доставка на 5-осен обработващ център
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Визуализация на проекта
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5:Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз