Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0243-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработка, метод за производство и реализация на дигитален визуално-информационeн терминал от ново поколение.
Бенефициент: "БРАНД ТЪЧ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработка, метод за производство и реализация на дигитален визуално-информационeн терминал от ново поколение.
Дейности: Дейност 1 - Избор и доставка, инсталиране и изпитване на Софтуерна система.
Дейност 2 Избор и доставка, инсталиране и изпитване на специализирано оборудване / ДМА
Дейност 3 Избор и изработване на услуги от инженерно технически характер, реализация на дейността
Дейност 4 Избор на консултантски услуги по изготвяне на бизнес и маркетингов анализ за интерактивни визуално-информационни системи анализ и анализи за пазарна реализация на внедрявания иновативен продукт.
Дейност 5 Публичност и визуализация на проектното предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 260 270 BGN
Общ бюджет: 281 832 BGN
БФП: 253 649 BGN
Общо изплатени средства: 253 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 124 817 BGN
2015 128 831 BGN
253 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 106 095 BGN
2015 109 507 BGN
215 601 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 723 BGN
2015 19 325 BGN
38 047 BGN
Финансиране от бенефициента 28 919 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Стартирана разработка
Индикатор 9 (Д) Оборудвана база
Индикатор 10 (Д) Маркетингов и бизнес план
Индикатор 11 (Д) Иновационен продукт - система от ново поколение
Индикатор 12 (Д) Иновационен метод за производство
Индикатор 13 (Д) Намаление на разходите за производство
Индикатор 14 (Д) Намаление на емисии, енергийни и логистични разходи при ползване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз