Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0573-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на иновативни сладкарски изделия"
Бенефициент: "ЕЛЕНА - 95" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на иновативни сладкарски изделия"
Дейности: Избор и доставка на специализирано оборудване за производство на иновативните продукти
Избор и доставка на консултантски услуги по изготвяне на мартетингови анализи и стратегия за пазарна реализация на иновативният продукт
Визуализация, информираност и публичност
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 439 BGN
Общ бюджет: 188 094 BGN
БФП: 169 285 BGN
Общо изплатени средства: 169 285 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 169 285 BGN
169 285 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 143 892 BGN
143 892 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 25 393 BGN
25 393 BGN
Финансиране от бенефициента 18 827 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на доставчици за доставка на роторна пещ за сладкарски изделия
Индикатор 9 (Д) Проведена процедура за избор на доставчици за доставка на Линия за пълнени сладкарски изделия
Индикатор 10 (Д) Извършване на визуализация и публичност
Индикатор 11 (Д) Извършена маркетингова стратегия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз