Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0034-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01003
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на пресонала на "София Комерс - заложни къщи" АД
Бенефициент: ТРЕЙНСОФТ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 16.12.2008
Дата на приключване: 01.09.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на устойчива и трайна заетост в страната, посредством повишавани на професионалната компетентност на заетите лица и насърчаване на обучението през целия живот.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екип по проекта Сформираният екип отговаря за техническото и финансовото изпълнение на проектните дейности.
Дейност 2: Провеждане на обучение по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес" 165 лица в 8 групи от цялата страна участват в обучението.
Дейност 3: Наем на зали за обученията За провеждането на обученията са наети зали, които имат необходимото техническо оборудване.
Дейност 4: Външни услуги. Дейността включва следните поддейности: Разработване на модул "Оценяване на материални активи", Разработване на помагало по модул "Оценяване на материални активи", Подготовка на он-лайн учебна програма.
Дейност 5: Публичност и информация Поддейности: Изготвяне на плакати и табели, Платена публикация в пресата
Дейност 6: Приключване на проектните дейности Изготвяне на вътрешен отчет на изпълнените дейности, на направените разходи по проекта и подготовка на документацията за окончателно отчитане.
Партньори
Партньори:
"София Комерс - заложни къщи" АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 363 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 45 091 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз