Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0269-C0001
Номер на проект: К-26-Б-100/07.03.2014
Наименование: „Внедряване на иновативна система за производство на биоенергия”
Бенефициент: "БЕЙС ЕНЕРДЖИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна система за производство на биоенергия”
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Осигуряване на технологични предпоставки за производство на иновацията
Изпълнение на Дейност 1: Осигуряване на технологични предпоставки за производство на иновацията
Подготовка на Дейност 2: Осигуряване на програмни предпоставки за производство и внедряване на иновацията
Изпълнение на Дейност 2: Осигуряване на програмни предпоставки за производство и внедряване на иновацията
Подготовка на Дейност 3: Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновацията
Изпълнение на Дейност 3: Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновацията
Подготовка на Дейност 4: Консултантски услуги за провеждане на маркетингово проучване, разработване на бизнес и маркетингов анализ и стратегии за реализация на иновацията, внедрявана в производство
Изпълнение на Дейност 4: Консултантски услуги за провеждане на маркетингово проучване, разработване на бизнес и маркетингов анализ и стратегии за реализация на иновацията, внедрявана в производство
Подготовка на Дейност 5: Визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 5: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 519 702 BGN
Общ бюджет: 689 632 BGN
БФП: 518 858 BGN
Общо изплатени средства: 518 858 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 518 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 164 916 BGN
2015 353 942 BGN
518 858 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 441 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 140 179 BGN
2015 300 851 BGN
441 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 737 BGN
2015 53 091 BGN
77 829 BGN
Финансиране от бенефициента 170 891 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 8 (Д) Маркетингово проучване
Индикатор 9 (Д) Информационна табела
Индикатор 10 (Д) Информационни стикери
Индикатор 11 (Д) Закупени и въведени в експлоатация ДМА, необходими за внедряване на иновацията
Индикатор 12 (Д) Закупени специализирани софтуерни продукти, необходими за внедряване на иновацията
Индикатор 13 (Д) Разработен специализиран софтуерен продукт, необходими за внедряване на иновацията
Индикатор 14 (Д) Предоставени специализирани консултации от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновацията
Индикатор 15 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз