Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане в производство на иновативна кантозалепваща машина"
Бенефициент: "ЗММ Стомана" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане в производство на иновативна кантозалепваща машина"
Дейности: Дейност Избор на доставчици
Дейност - Закупуване, доставка и инсталиране на оборудване
Дейност: Провеждане на маркетингово проучване и адаптиране на маркетинговата стратегия на ЗММ Стомана АД
Дейност Визуализация на проекта
Дейност: Одит на проектните дейности
Дейности за отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Ред Лемън Мркетинг
Росица Николаева Георгиева
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 836 798 BGN
Общ бюджет: 5 667 700 BGN
БФП: 2 833 850 BGN
Общо изплатени средства: 2 833 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 833 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 833 850 BGN
2 833 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 408 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 408 773 BGN
2 408 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 425 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 425 078 BGN
425 078 BGN
Финансиране от бенефициента 2 836 798 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 (Д) Внедрен в производство иновативен продукт
Индикатор 7 (Д) Закупени нови машини
Индикатор 8 (Д) Извършени консултантски услуги – маркетингов анализ и адаптиране на стратегия
Индикатор 9 (Д) Изготвени информационни материали по проекта
Индикатор 10 (Д) Изготвен одитен доклад
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз