Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0144-C0001
Номер на проект:
Наименование: Внедряване на “Система за синхронно изследване и анализ на фокус група”
Бенефициент: "Ф.П. И КО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на “Система за синхронно изследване и анализ на фокус група”
Дейности: Подготовка на проекта –екип и планиране
Дейност 1 Придобиване на права на интелектуална собственост за софтуерен иновационния продукт „Система за синхронно изследване и анализ на фокус група”
Дейност 2 Разработване на работни процедури и инструкции за потребителските групи
Дейност 3 Разработване на маркетингова стратегия и план за действие.
Дейност 4 Визуализация на проекта.
Изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНФО КЛАС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 200 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 20 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Дейност 1 - : Въведен в експлоатация и работеща система за синхронно изследване и анализ на фокус група.
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: за изпълнение на Дейност 1 - Наличие на потребителска, системна и експлоатационна документация
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: за изпълнение на Дейност 2 - Разработени работни процедури и инструкции
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: за изпълнение на Дейност 3 Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: за изпълнение на Дейност 3 Разработен план за действие
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: за изпълнение на Дейност 4 - Изработени табели за визуализация на проекта
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7: Ръст на нетните приходи от продажби с 30%
Индикатор 15 (Д) Индикатор 8: Увеличение на печалбата
Индикатор 16 (Д) Индикатор 9: Увеличение на производителността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз